...

Mondd meg a jutalékodat is - változnak a pénzügyi törvények

Kategória: Tanácsadóknak | Cikk Gyors olvasása
MEGOSZTÁS

Ismét változnak majd a pénzügyi törvények - biztosítások, befektetések

 

Beterjesztették azt a törvényjavaslatot, amit augusztus 17-éig véleményezhetnek a piaci szereplők. Mennyiben érint ez Téged? Sokban! Módosulna ezzel a tőkepiaci közvetítésről, a befektetési vállalkozások tevékenységéről, a KGFB-ről, a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról, az MNB-ről, az egyes fizetési szolgáltatókról, a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról, és a biztosítási tevékenységről szóló törvény.

Persze ez még csak tervezet (a teljes szövegét a linkre kattintva letöltheted), és odébb van még, hogy valóban törvény legyen. Mindenesetre jó ha felkészülsz, hiszen életbe lépnek a változások, jön a MIFID2, a MIFIR, a PRIIPS (lakossági befektetési termékekre), a PSD2 (új pénzforgalmi irányelv) meg az IDD (biztosításértékesítési irányelv - részben már megvalósult). Ezek miatt szükséges a törvényváltozás és a jogharmonizáció.

 

Mielőtt ezt részletezem, néhány gondolat, ami eszembe jutott a benyújtott javaslat indoklása valamint a már életbe lépett etikus koncepció alapján...

 

Az Uniós direktívák és az Etikus koncepció célja is egyértelműen az, hogy egységessé tegye a pénzügyi piacot és védje az ügyfeleket, minimálisra csökkentse a csalások és átverések lehetőségét, valamint átláthatóbbá tegye a pénzügyi termékeket. Ez egy abszolút jogos érdek és követendő út. De a megvalósítással kapcsolatban felmerült bennem néhány kérdés, amire még nem találtam választ. Ha Te tudod, örülnék, ha hozzászólásodban megírnád itt a cikk alatt vagy a Facebook oldalamon!

 

Mondd meg a jutalékodat is - változnak a pénzügyi törvények

 

 1. Az általános TKM csökkentésnek egyrészt áldozatul estek az excluzívabb és drágább alapok, amik stabilan és jó hozamokkal dolgoznak. Ez mennyiben szolgálja az ügyfelek érdekeit?
 2. Szintén a költségcsökkentés, valamint az Uniós előírások áldozata a közvetítői jutalékok átalakítása. Értem az elvet, hogy ne legyen magas a szerzési jutalék. Értem az elvet, hogy fontos az ügyfélkiszolgálás és a folyamatos segítség a futamidő alatt. Azt nem értem, hogy ezt mennyiben szolgálja az, hogy a folyamatos (követő) jutalékok eltűntek.
  1. Ha a tanácsadói munkát valaki komolyan veszi, akkor még évekig, évtizedekig dolgozik azzal az ügyféllel, aki egyszer kötött vele. Tapasztalatból tudom, ez mennyi munkát jelent, és mostantól mindez szinte ingyen!
  2. Ma még nem elfogadott Magyarországon széles körben a tanácsadói díj megfizetése és sokan nem is tehetik meg anyagilag, pedig a segítségre nekik is szükségük van.
  3. De a tanácsadónak is meg kell élnie és ingyen munkából nehéz, a szerzési jutalék pedig nem fedez akár 20-30 évet!
 3. Az ügyfelek nem tudják pontosan, hogy mit is takar a mi tevékenységünk. Honnan tudnák, hogy az a forint összeg, amit jutalékként kapunk, mennyit ér? Ők csak a nagy számokat látják! Nekem már volt ebből konfliktusom...
  1. Nem ismerik a háttér munkát, ami hozzátartozik egy jó ajánlat összeállításához, a problémás ügyek megoldásához, az adminisztrációs és egyéb tevékenységeket, a saját zsebből finanszírozott képzések költségét a naprakész tudáshoz és önmagunk fejlesztéséhez.
  2. Szinte mindannyian vállalkozóként dolgozunk, ennek minden költségével és kockázatával. Tudja-e a bérből élő, hogy ez mit jelent anyagilag?
  3. Az ügyfeleim minden apró-cseprő pénzügyi gondjukkal fordulhatnak hozzám, segítek megoldani. Tudják az ügyfelek, hogy mennyi időt töltök vele és az mennyibe kerül? Szívesen csinálom, lételemem mások segítése, örülök, ha megoldottuk, de a szabályozásnál ennek költségeit nem gondolták át. Vajon hajlandók lesznek az ügyfelek ennek az árát külön megfizetni? Ez a fogyasztók érdeke?
 4. A biztosítók költségeinek csökkentése felvet még egy problémát. A közvetítők képzése pénzbe kerül, minél színvonalasabb a képzés, annál többe. Ez vajon nem fog a közvetítés minőségének rovására menni? Hiszen egy kevésbé jó tanácsadó nem fogja tudni saját maga finanszírozni a fejlődését...
 5. Sokan dolgoznak jutalékért, nem csak a biztosítás közvetítők, hanem szinte minden területen az üzletkötők. A mi esetünkben miért olyan nagy szó ez?
  1. Miért vagyok köteles nyilvánosságra hozni, hogy mennyi az annyi? Hiszen nem tudja az a fél, akivel közlöm, hogy ebből mennyi a kiadásom, ami a munkámhoz kötődik...
  2. Az ügyfél, aki velem szemben ül, miért nem köteles megmondani pontosan mennyit keres? Pedig az előírt igényfelméréshez szükséges információ lenne, mégis sokszor titkolják...
  3. Mennyiben segíti ez a jó ügyfélkapcsolat és a bizalom kialakulását?

TE mit gondolsz ezekről? ÍRD MEG nekem hozzászólásban!

Nézzük akkor picit részletesebben, hogy mik is ezek és milyen változtatásokat terjesztettek be. Ha inkább megvárod a végleges törvényt, akkor ne olvasd tovább! 

 

Beterjesztett törvény javaslat lényegesebb elemei, ami minket érint:

 

A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény módosítása

 • Módosul az, hogy egyáltalán mit is jelent biztosításközvetítőnek lenni.
  • Biztosításközvetítő: aki javadalmazás ellenében biztosításközvetítői tevékenységet végez, ide nem értve a kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző személyt - korábban a közvetítő a "biztosítási szerződés létrehozására irányuló" tevékenységet végzett.
  • Biztosításközvetítői tevékenység: a biztosításközvetítő által az ügyfél, illetve a leendő ügyfél számára nyújtott azon üzletszerű tevékenység, amely az igények felmerésén és a biztosítással kapcsolatos feladatok szervezésén és ellátásán alapul, beleértve a biztosítási értékesítést is.
 • Pontosítja az egyes fogalmakat - biztosítási értékesítés, függő biztosításközvetítő (az egyes és többes ügynök is annak számít majd), határon átnyúló értékesítés, biztosításértékesítő, kiegészítő biztosításközvetítői tevékenység, javadalmazás, tanácsadás, és biztosítási alapú befektetési termék.
 • Jó hírnév elve - szükséges lesz a büntetlen előélet, és senki nem lehet közvetítő, aki korábban vezető tisztségviselő volt olyan gazdasági szervezetnél, biztosítónál, ami csődbe ment.
 • Az értékesítőknek folyamatosan fejleszteniük kell szakmai ismereteiket (évente legalább 15 óra szakmai képzés), és ezt igazolni is kell tudni. Ez legalább két különböző továbbképzési forma együttes elvégzésével valósítható meg (helyszíni jelenlét, e-learning, mentorálás vagy egész napos szakmai konferencia - ez utóbbi 5 órának elfogadott). A képzés minimális követelményeit a törvénytervezet 2. sz. melléklete tartalmazza.
 • Az ügynöknek meg kell adnia a megbízója nevét és címet. Kötelező a szerződéskötés előtti tájékoztatás a biztosító számára arról is, hogy nyújt-e tanácsadást az adott termékkel kapcsolatban, valamint az adott javadalmazás jellegéről.
 • Kötelezővé válik az igényfelmérő kitöltése és a szerződéskötést megelőzően a termékismertető átadása. Az értékesített biztosítási terméknek összhangban kell állnia az ügyfél biztosítási igényeivel és szükségleteivel.
 • Tisztán kockázati életbiztosítások esetén, ha a biztosítási összeg nem haladja meg az 1 millió Ft-ot, vagy a pénzügyi intézmény ajánlotta szolgáltatásként, a pénzügyi szolgáltató köteles felmérni, pontosítani az ügyfél igényeit.
 • Nem-életbiztosítási termékek esetén át kell adni egy egységesített termékösszefoglalót, ami tartalmazza a termékek legfontosabb paramétereit.
 • A keresztértékesítés során kötelező az ügyfelet tájékoztatni arról, hogy van-e lehetősége a kapcsolt terméket külön is megvenni és milyen feltételekkel.
 • A biztosítóknak a termékeket külön célpiacokra kell kialakítaniuk és ezt folyamatosan felülvizsgálni, hogy mindig aktuális legyen. A terméket pedig csak előre meghatározott célcsoportnak lehet értékesíteni. Az ezzel kapcsolatos összes információt az értékesítők rendelkezésére kell bocsátaniuk.
 • Kötelező lesz a biztosítóknak nyilvántartást vezetni ügynökeikről és vezetőikről, ill. a velük kapcsolatos változásokról, amit a jogviszony megszűnése után még 5 évig tárolhatnak.
 • Befektetési termékek értékesítése során minden költséget közölni kell az ügyféllel (és utána a tartam alatt min. évente 1x), ideértve a mögöttes költségeket és a tanácsadás költségeit is.
 • A biztosítási termékekkel kapcsolatos marketingközlemények marketingjellegének egyértelműen felismerhetőnek kell lennie.
 • A biztosítóknak becsületesen, tisztességesen, szakszerűen, az ügyfeleik legjobb érdeke szerint kell eljárniuk. Nem hozhatnak olyan – különösen javadalmazással összefüggő – intézkedéseket, amelyek arra ösztönözhetnek, hogy a biztosításértékesítők bizonyos biztosítási terméket ajánljanak az ügyfélnek, amikor más, az ügyfél igényeinek jobban megfelelő biztosítási terméket is ajánlhatnának.
 • Tanácsadás esetén a biztosító személyre szabott – bizonyos biztosítási termék vagy termékek választására irányuló – konkrét ajánlást is ad az ügyfél részére, ismertetve, hogy az adott termék miért felel meg leginkább az ügyfél igényeinek és szükségleteinek.
 • Amennyiben a biztosító a biztosítás alapú befektetési termékkel kapcsolatban közvetítői díjat vagy jutalékot fizet, illetve nem pénzbeli előnyt nyújt, akkor a kifizetés vagy az előny nem gyakorolhat káros hatást az ügyfélnek nyújtott szolgáltatás minőségére és arra az elvre, hogy a biztosítóknak becsületesen, tisztességesen, szakszerűen, az ügyfeleik legjobb érdeke szerint kell eljárniuk.
 • Részletezi az ügynökökre vonatkozó tájékoztatási kötelezettség részletes szabályait (132.§ - Bit. 378.§ változása) - azonosítási adatok, tanácsadás, panaszkezelés és javadalmazás (kötési és folyamatos is).
 • A többes ügynök is köteles az ügyfél igényei alapján az adott termékcsoportban összehasonlításra alkalmas tájékoztatást nyújtani, nem csak a független biztosításközvetítő. A többes ügynök köteles tevékenységének felelősségbiztosítására legalább 1,85 millió € vagyoni értékkel vagy biztosítási összeggel rendelkezni.
 • Az alkusz tevékenysége kiterjedhet az ügyfél számára annak biztosítási kockázatai kezelésével, illetve biztosításaival összefüggő tanács nyújtására is, termékértékesítéstől függetlenül. Tanácsadással történő értékesítés esetén köteles tisztességes és személyre szabott elemzés alapján tanácsot adni az ügyfélnek. Az alkusz köteles tevékenységének felelősségbiztosítására legalább 1,85 millió € vagyoni értékkel vagy biztosítási összeggel rendelkezni.

 

Mondd meg a jutalékodat is - változnak a pénzügyi törvények

 

MIFID 2. / MIFIR 

 

2018. január 1-től lép majd életbe, és jelentős változásokat hoz a befektetési termékek értékesítésében és a befektetési tanácsadásban. Célja az egységes pénzügyi piac létrehozása és ezen belül a befektetővédelem és a költségtranszparencia növelése. A befektetési szolgáltatóknak pedig jelentős költségtöbbletet jelent majd a szabályoknak való megfelelés. Mivel Uniós szabályozásról van szó, nemzeti téren viszonylag kicsi a mozgástere a szakmának.

Lényegesebb, Téged érintő elemei:

 • Szétválik a függő és független tanácsadás.
 • Meghatározza a kereskedési helyszín pontos fogalmát, bevezeti a "legjobb végrehajtás" elvét.
 • Jelentősen változik az ügyféltájékoztatás mikéntje, sokkal nagyobb hangsúly kerül a költségek ismertetésére.
 • Nagyobb felelősség lesz a forgalmazókon és nagyobb fókusz a termékeken - új, európai szintű termékirányítási szabályrendszert vezet be.
 • Kötelező lesz az ügyfélprofil kialakítása, valamint a megfelelőség és alkalmasság folyamatos vizsgálata.
 • Egyértelmű meghatározást ad az algoritmikus kereskedésre  és a nagy sebességű algoritmikus kereskedési technikára, valamint előírja, hogy minden, nagy sebességű algoritmikus kereskedést folytató vállalkozásnak engedélyeztetnie kell magát.
 • Szinte ugyanaz vonatkozik majd a megtakarítási biztosításokra, mint a befektetési alapokra.

 

IDD / RIIPS

 

A direktíva célja, hogy egységesítse az élet és nem életbiztosítási termékekre vonatkozó szabályokat, egyszerűbbé és érthetőbbé tegye a szerződéseiket és a szabályok hatályát kiterjessze az összes lehetséges szolgáltatásra, szolgáltatóra. Az idén januártól életbe lépett "etikus életbiztosítási koncepció" már ennek elveit jeleníti meg. E két szabályozásról egy nagyon jó összefoglalást találsz itt a MABISZ oldalán.

Alapvető elemei:

 • Költségtranszparencia - milyen költségei vannak a biztosításnak (összesített módon és költségnemenként is), mekkora a közvetítő jutaléka.
 • Igényfelmérés - csak olyan terméket lehet értékesíteni az ügyfélnek, amelyre tényleg szüksége van.
 • Az alapvető képzés mellett éves 15 óra továbbképzést kell tartania a közvetítőknek, általánosságok helyett terület-specifikusan.
 • Lényegre törő, közérthető tájékoztatás és összehasonlíthatóság, max. 3-4 oldalon - a közvetítőknek egységes terméktájékoztatókat kell létrehozniuk (KID), a termék legfontosabb tulajdonságainak bemutatásával (kockázat, hozamkilátás, költségek stb. ezen belül összesített kockázati mutató és az összehasonlítható előkalkulációt biztosító egységesített költségmutató is).
 • Nem-életbiztosítási termékek esetén a tájékoztatónak tartalmaznia kell a termékkel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat.
 • Ügyfél kategorizálás - megfelelőségi és alkalmassági tesztek. 
 • Keresztértékesítés szabályozása - tájékoztatási kötelezettség azzal kapcsolatban, hogy külön is megvásárolható-e az így ajánlott termék és mennyi az elemek díja külön.

 

Mely pénzügyi törvények változnak még és miben?

 

A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosítása

 • Előírja a kibocsátó tájékoztatási kötelezettségét féléves és éves jelentés formájában.

A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény módosítása

 • Pontosít egyes fogalmakat - másodlagos értékpapír, ügyvezető, vezető testület.
 • Pontosítja az MTF-et és OTF-et működtető vállalkozások szabályozását.

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény módosítása

 • Ha a biztosító mondja fel évfordulóra a szerződést, nem lesz köteles elfogadni az üzembentartó ajánlatát a következő biztosítási időszakra.
 • A biztosító az ajánlatot 15 napon belül, megfelelő indokkal elutasíthatja, de ha ezt nem teszi és 15 napon belül nem nyilatkozik, akkor az ajánlat létrejön. Ha módosítási javaslattal fogadná el a biztosító az ajánlatot, és a szerződő ezt 15 napon belül nem kifogásolja, akkor a szerződés a módosított tartalommal létrejön.
 • Hivatalosan is lehetőség lesz a KGFB szerződés indoklás nélküli felmondására évfordulón elektronikusan is.

A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosítása

 • Az átváltási árfolyamról, díjról, költségről vagy egyéb fizetési kötelezettségről történő tájékoztatási kötelezettség a fizetési műveletben részt vevő más félre – így különösen az automata bankjegykiadó gép üzemeltetőjére – akkor is kiterjed, ha az általa nyújtott szolgáltatás a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény (a továbbiakban: Hpt.) alapján nem minősül pénzforgalmi szolgáltatásnak.
 • Pontosít ill. bevezet bizonyos fogalmakat - erős ügyfél-hitelesítés, érzékeny fizetési adatok, fizetési márka, fizetés-kezdeményezési szolgáltatás, számla információs adatok, személyes hitelesítés,távoli kommunikáció, távoli fizetési művelet és több kártyamárkás konstrukció.
 • Pontosítja a tájékoztatási kötelezettség szabályait.
 • Részletezi a keretszerződés módosításának és felmondásának kötelező előírásait, a havonta kötelezően küldendő tájékoztatás módját.
 • Szabályozza a bankkártyás és utalásos fizetési kezdeményezésekkel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettséget, a hitelesítési adatok biztonságának megőrzését, valamint a számlainformációs szolgáltatásokat.
 • A bankkártya pótlásának költsége csak a felmerült tényleges közvetlen költség lehet.
 • Tisztázza a felelősséget és a térítési kötelezettséget hibás teljesítés, jóvá nem hagyott művelet teljesítése, valamint ellopott / elveszett bankkártyás visszaélések esetére - bizonyítási kötelezettsége van a pénzforgalmi szolgáltatónak.
 • Részletesen szabályozza a működési és biztonsági kockázatokkal, hitelesítéssel kapcsolatos folyamatokat.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény módosítása

 • Honlapján közzéteszi azt a tájékoztatást, hogy a Bit.-ben foglaltakhoz képest többlettájékoztatási követelményeket állapítanak meg a biztosításközvetítők számára.
 • Ha úgy ítéli meg, hogy a Bit. biztosítási, illetve viszontbiztosítási értékesítésre vonatkozó szabályainak megsértése okán hozott határozatában a jogsértő nem természetes személy nevének és székhelyének nyilvánosságra hozatala aránytalanul súlyos vagy veszélyeztet más, folyamatban levő ügyet, akkor nem hozza nyilvánosságra a határozatot vagy csak anonim módon.
 • Pontosítja a fogyasztók által benyújtott panaszokkal kapcsolatos szabályozást. 
 • Pontosít bizonyos fogalmakat és Felügyeleti folyamatokat.

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény módosítása

 • Részletesen szabályozza, hogy mi nem minősül pénzforgalmi szolgáltatásnak.

A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény módosítása

Dönts tudatosan és erősödj meg pénzügyileg

Móni

Ha szívesen csatlakoznál hozzám munkatársként, töltsd ki kérdőívemet vagy csak hívj fel és beszélgessünk!

 

 

 

 

Vissza

Címkék : etikus életbiztosítás, etikus tanácsadó, biztosítási törvény, pénzügyi törvények, törvényváltozás, pénzügyi tanácsadó

Hozzászólások :

Csatlakozz a beszélgetéshez!

Oszd Meg a Cikket :


Szerző

Czirákiné Kocsis Mónika

Írásaimban megmutatom a főbb buktatókat, összegyűjtöm a szempontokat, összehasonlításokat és kalkulációkat készítek a pénzügyi döntéseid megkönnyítésére, a megfelelő tanácsadó kiválasztására. Naprakész információkat találsz napi pénzügyeidhez. Segítek akkor is, ha pénzügyi tanácsadó vagy, hogy szakmailag felkészültebben, valóban ügyfélérdekből tárgyalhass, és valós segítővé válhass, mert érdemes, széles piaci ismeretekkel, megfelelő szakértelemmel, etikusan dolgozni. Ha független pénzügyi tanácsadóra van szükséged a pénzügyi problémád megoldásához, vagy szívesen lennél a munkatársunk, hívj fel :)

Kapcsolódó cikkeink:

 

Úgy gondolod Te is, hogy hozzáértő és etikus független pénzügyi tanácsadókra van szükség? Fontosnak tartod Te is a pénzügyi tudatosságot? Segíts nekünk, hogy minél több emberhez jusson el blogunk, és kattints a "Tetszik az oldal" gombra :)

 

Örömmel tölt el, ha elég értékesnek találod írásaimat vagy az általam készített képeket, infografikákat és grafikonokat, hogy felhasználd. Forrásmegjelöléssel linkelve az oldalamat, szabadon teheted. Sokat dolgozom azzal, hogy a legjobbat adjam Neked, ezért kérlek, becsüld meg ezzel azt, amit kapsz blogbejegyzéseim által. Minden más felhasználása az oldalon található tartalmaknak szerzői jogokat sért. Köszönettel, Cziráki Móni, szerző, Etikuspénzügyek.hu.

 

 

Még több értékes információt szeretnél? Kérd a Heti PénzTippet, melyben hetente küldök hasznos ötleteket, szempontokat, híreket a mindennapi pénzügyeidhez. KATTINTS!

 

Kérem a Heti PénzTippet!

 

Jól jönne néhány konkrét válasz a kérdéseidre? Eltűnt a pénzügyi tanácsadód? Belebonyolódtál a pénzügyi termékek útvesztőjébe? Csak írj vagy hívj, és beszélgessünk arról, ami Neked fontos pénzügyeidben. Apró betűk nélkül...

 

Visszahívást kérek!

 

Magad vennéd a kezedbe a pénzügyeidet, hogy elérhesd az anyagi biztonságot vagy akár a pénzügyi szabadságot? Szívesen tanulnál, fejlődnél ennek érdekében? Megnyitottuk az Érted a Pénzed - Pénzügyi tudatosság Akadémiát!

 

Akadémia előfizetés

 

Szívesen kötöd saját magad a biztosításaidat? Használd utasbiztosítás, lakásbiztosítás, KGFB és CASCO biztosítás megkötéséhez kalkulátorunkat! Miért előnyösebb ez számodra, mint más internetes alkuszok felületei? Mert azonnali, korrekt ajánlatösszehasonlítást kapsz. Probléma esetén pedig ügyfélszolgáltaunk és mi magunk segítünk megoldani azt - legyen szó ügyintézésről, káreseményről, változtatásokról. Itt kezdd!:

 

KALKULÁTOR és Biztosításkötés

 

 

Etikuspénzügyek.hu ügyfélelégedettségi felmérés

 

Az Etikuspénzügyek.hu blogon, amely 2017.január 6-án indult, 2020. május 10-ig az 

oldalmegtekintések száma 521.599

volt, ami naponta 400-500 oldal olvasót jelent. Szükséged van ránk Neked is :)?

 

Jól jönne a segítséged, Móni!

 

Lakásbiztosítás ajánlatot kérek

 

Két szívmelengető köszönet:

 

Köszönjük Cziráki Móni hiteltanácsadónak

Köszönet Cziráki Móninak

 

Elismerő szavak:

 

Oberfrank Zoltán ajánlása Cziráki Móni

 

 

"Mónikát lelkiismeretes és sikerorientált pénzügyi szakembernek és vezetőnek ismertem meg. Olyan ember aki komoly háttérismerettel és emberközpontú szemlélettel felvértezve támogatja kollégáit, ügyfeleit." (Jacsó László, Etyek - coach, tréner)

 

Ügyfeleim ezt mondják rólam - vélemények:

 

 

Tanácsadót választok

 

Kedvet kaptál ahhoz, hogy kipróbáld Magad pénzügyi tanácsadóként? Szakmabeli vagy és szeretnél kiteljesedni? Támogatásra vagy épp önállóságra vágysz? Beszélgessünk!

 

Szívesen dolgoznék veletek!

 

VÁLLALKOZÁSA VAN, CÉGVEZETŐ? Időt spórolok, hogy olyan dolgokkal foglalkozhasson, amik előre viszik...

 

vállalkozásod pénzügyeinek összehangolása

 

Kitöltöm a kérdőívet!

 

Média megjelenések:

 

Meglepetésben megjelent cikk - Cziráki Móni pénzügyi szakértőMEGLEPETÉS női magazin - 40 évesen nyugdíjba vonulni? - Papp Noémi cikkében szakértői közreműködés

 

PénzÜgyesek az RTL Klubon - Cziráki Móni pénzügyi szakértőRTL KLUB - PénzÜgyesek vetélkedő - szakértő tanácsadói közreműködés, a feladatok kitalálása és összeállítása, valamint részvétel a zsűriben

 

Cziráki Móni ATV Híradóban Somos AndrássalATV Híradóban Somos Andrással pénzügyi szakértőként arról, mi a következménye a karácsonyra felvett személyi kölcsönöknek

 

Interjú velem a pénzügyi tanácsadók munkájáról Interjút készítettek velem a pénzügyi tanácsadók munkájáról, elveimről és a NOK-ról A feltett kérdésekre adott válaszaimat a bdpst24.hu oldalán olvashatod.

 

Cziráki Móni küldetéseInterjúra hívott az Üzletem.hu oldal. Karrierről, szakmai kihívásokról, elvekről, tervekről beszélgettünk. Hiszen megtaláltam a küldetést, ami megállíthatatlanul hajt előre. Itt olvashatod

 

 

SEM IDŐD, SEM ENERGIÁD pénzügyi termékekkel, biztosításokkal foglalkozni? Eltűnt a pénzügyi tanácsadód, vagy meguntad, hogy már a sokadik hív fel, mostantól majd ő lesz az? Nincs pénzed, de szeretnéd, ha idővel lenne biztonságot adó megtakarításod? Van pénzed, de nem tudod, hogyan gyarapítsd okosan?

 

KÉRJ SZAKÉRTŐI SEGÍTSÉGET ! Független pénzügyi tanácsadás, ami Rólad szól - apró betűk nélkül...

 

VAGY TANULJ és fejlődj saját időbeosztásod és tempód szerint! Ezt kínálja a pénzügyi tudatosság akadémiánk!

 

INFORMÁCIÓT KERESEL PÉNZÜGYI TERMÉKEKKEL KAPCSOLATBAN? KATTINTS ÉS TALÁLD MEG ÚJ WEBOLDALAMON!

 

pénzügyek okosan - okos pénzügyek

Privát bankár - értékpapírszámla

állampapírok

unit-linked életbiztosítások

Egyéb megtakarítások

Egyéb befektetések

Nyugdíjbiztosítás

Önkéntes nyugdíjpénztár

NYESZ

Biztosítások gyermekeknek

Megtakarítások gyermekeknek

adómentes juttatás, költségoptimalizálás

Vállalkozói vagyonbiztosítások

Vállalkozói és szakmai felelősségbiztosítások

Lakás és jelzáloghitelek

Lakástakarékpénztár

CSOK

Nemzeti Otthonteremtő Közösség

Kockázati életbiztosítás

Balesetbiztosítás

Lakásbiztosítás

Társasházbiztosítások

Magán egészségbiztosítások

Pénzügyi tanácsadás Cziráki Móni

 

Kérem a Heti PénzTippet!

 

Jól jönne a segítséged, Móni!

 

MIUTÁN FELIRATKOZTÁL KATTINTS A KÉPRE ÉS KÜLDD EL, MIRŐL OLVASNÁL SZÍVESEN!

 

miről olvasnál szívesen

 

Címkék

Friss Hírek