...

A koronavírus eddig ismeretlen mellékhatása: adócsökkentés

Kategória: Pénzhírek | Cikk Gyors olvasása
MEGOSZTÁS

Adócsökkentés és salátatörvény 2020 - egyes adószabályok változása a koronavírus miatt

 

 

Az Köztársasági Elnök aláírására vár két törvénymódosító javaslat, amelyet a Parlament már megszavazott.

 

Az egyik az egyes adózási tárgyú törvényeknek a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges módosításáról szól (T/10314), a másik a kiskereskedelmi adóról (T/10315).

 

Nézzük, milyen változások érkeznek az adózásban 2020. július 1-től. Segítenek majd Téged vagy épp hátráltatnak?

 

Szeretnél naprakész maradni a pénzügyi hírekben, vagy jó tippekre, szempontokra vágysz a pénzügyi döntéseidhez? Csak egy kattintás, és érkeznek a postaládádba:

 

 

Kérem a Heti PénzTippet!

 

 

A koronavírus-járvány hatása az adótörvényekre

 

 

A koronavírus eddig ismeretlen mellékhatása: adócsökkentés

 

 

A törvénymódosítások érvénybelépésével hatályukat vesztik, vagy módosulnak a vonatkozó kormányrendeletek is.

 

Még 2016. novemberében állapodtak meg a Kormány és a Versenyszféra a minimálbér és garantált bérminimum, valamint a reálbérek emeléséről. Ezzel egyidejűleg megegyezés született a munkáltatói terhek ütemezett csökkentéséről is.

 

Ennek megfelelő 2020. július 1-től a szociális hozzájárulási adó mértéke 17,5 százalékról 15,5 százalékra csökken (SzocHo tv. 2.§).

 

Munkáltatói szemszögből nézve ez 20.000 Ft könnyítést jelent 1 millió Ft bruttó munkabérre vetítve. 

 

Ez a csökkentés magával hozza a kisvállalati adó (KIVA), a kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA), a személyi jövedelemadó (SZJA) és az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO) szabályozásában is a pontosítást.

 

A járványügyi helyzettel összefüggésben különadót vezetnek be a hitelintézetek együttműködésére számítva, és kiskereskedelmi adót a jelentős teherviselő képességű, kiskereskedelmi tevékenységet végzőkre (500 millió Ft éves árbevétel felett).

 

Változnak a vállalkozások fejlesztési tartalékának szabályai is, és megszűnik az 50%-os korlát, valamint az adófeltöltési kötelezettség is.

 

Nézzük akkor részletesen:

 

 

 

 

Személyi jövedelemadó - SZJA törvény változása 2020

 

 

Az évközi SZOCHO változás miatt (15,5%-ra csökken) az összevont adóalap számítási szabályainak korrigálása vált szükségessé. 

 

 

Ez azt jelenti, hogy ha magánszemélyként a jövedelmed után SZOCHO fizetési kötelezettséged van, akkor ennek alapja a megállapított jövedelem 87 százaléka lesz (az eddigi 85% helyett). Ugyanez vonatkozik az adóelőleg megállapítására is. - (SZJA tv. 29.§. és 47.§. (5) bek.)

 

Ide tartozik valamennyi önálló, nem önálló tevékenységből származó, valamint egyéb bevételből megállapított jövedelem (kivéve, ha az költségként elszámolható, vagy azt számára megtérítették).

 

Az egységes kép kedvéért ne feledkezzünk meg arról az átmeneti szabályról, miszerint 2020. április 22. és december 31. között a megemelt SZÉP-kártya keretének járulékterhe csökkent. Csak 15% SZJA-t kell fizetni utána, SZOCHO-t nem. 

 

 

Társasági adó - TAO törvény változása 2020

 

 

A törvényjavaslat átmeneti rendelkezésként kimondja, hogy a fejlesztési tartalék esetében az adózás előtti nyereség összegében meghatározott felső határ a 2019-ben kezdődő adóévre választás szerint alkalmazható, az adózás előtti nyereség összegében meghatározott felső határ első alkalommal a 2020-ban kezdődő adóévre alkalmazandó.

 

A fejlesztési tartalékképzés alapján igénybe vehető társasági adóalap-csökkentő tétel az adóévi adózás előtti nyereség összegéig vehető igénybe, de továbbra is legfeljebb adóévenként 10 milliárd forint lehet. 

 

 

A koronavírus eddig ismeretlen mellékhatása: adócsökkentés

A SZOCHO csökkenése magával hozza több adó csökkenését is 2020-ban

 

 

Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás - EKHO törvény változása 2020

 

 

A szociális hozzájárulási adó 2020. évi évközi csökkentésével összefüggésben a kifizető által fizetendő ekho mértéke is 15,5 százalékra csökken. (4.§.(3) bek.)

 

Ugyanakkor a kifizetőnek nincs EKHO fizetési kötelezettsége a hivatásos sportoló, a nemzetközi sportszövetség munkavállalója, és a saját jogú nyugdíjas részére az e foglalkozása ellenértékeként juttatott bevétel után. (4.§.(6) bek.)

 

A magánszemély az erre meghatározott adóalapjának összegéből 15% ekhót fizet, melynek 9,5%-a SZJA-nak és 5,5%-a társadalombiztosítási járuléknak minősül (9.§).

 

A magánszemélyt terhelő 15%-os mértékkel levont ekho megfizetett összegéből az állami adóhatóság 63,3%-ot személyi jövedelemadóként tart nyilván, 26%-ot a Nyugdíjbiztosítási Alapnak, 10,7%-ot az Egészségbiztosítási Alapnak utal át.

 

Ebből következően a 15%-os EKHO után egészségügyi szolgáltatásra, baleseti egészségügyi szolgáltatásra, baleseti járadékra és nyugdíjbiztosítási ellátásra vagy jogosult.

 

DE ha adott évben több, mint 183 napot saját jogú nyugdíjasként töltöttél, akkor az eddigi 11 százalék helyett 9,5% az EKHO mértéke (4.§. (2) bek.), ami személyi jövedelemadónak minősül.

 

 

KIVA és KATA törvény változásai 2020

 

 

Mivel a tételes közterhen belül a SZOCHO csökken 2020. július 1-től, így az egyéni járulékoknak megfelelő adórész növekszik, ezért az ellátások alapjaként is magasabb összeget szükséges figyelembe venni.

 

 

Ez azt jelenti, hogy a TB ellátások alapja KATA adózás választásakor az eddigi 98.100 Ft helyett 102.000 forintra növekszik. Vagyis ez alapján számolják a táppénzedet és a nyugdíjadat például (10.§).

 

A magasabb összegű KATA esetén ugyanez 164.000 Ft-ról 170.000 forintra emelkedik.

 

KIVA szempontjából nem minősül személyi jellegű kifizetésnek a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vagy társas vállalkozó járulékalapja, valamint a kedvezményezett foglalkoztatott után érvényesíthető kedvezmény éves összege (20.§).

 

A kisvállalati adó, illetve adóelőleg mértékét pedig csökkenti 2021. január l-jétől 12%-ról 11 százalékra (21.§)

 

 

 

 

Hitelintézetek külön adója 2020

 

 

A módosító törvényjavaslat 2020. adóévre vonatkozóan egy új különadót ír elő a hitelintézeteknek azzal, a befizetett összeget a bankok 5 év alatt egyenlő részletekben érvényesíthetik a pénzügyi szervezetek különadója terhére.

 

Az adó alapja a pénzügyi szervezetek különadó alapjának 50 milliárd forintot meghaladó része, a mértéke pedig 0,19 százalék.

 

Viszont a javaslat lehetőséget ad a sportkedvezmény érvényesítésére a pénzügyi szervezetek különadójában foglaltaknak megfelelően, azzal, hogy az így érvényesített összeg a hitelintézet részére a támogatására tekintettel rendelkezésre álló kedvezményi keretösszeget csökkenti

 

 

Kiskereskedelmi adó bevezetése 2020

 

 

Amellett, hogy hatályon kívül helyezik az érvényben levő kormányrendeletet, a hivatalos indoklásban az szerepel, hogy:

 

"a Kormány elkötelezett a munkát terhelő adók. a jövedelemadók csökkentése. a gazdasági növekedés erősítése mellett. A költségvetési egyensúly megőrzése érdekében pedig az adórendszerben továbbra is a forgalmi-fogyasztási adókra kívánja helyezni az adórendszer súlypontját.

 

A fogyasztás adóztatása egyben környezetvédelmi jelentőséggel bír, hiszen a nagyobb fogyasztás több negatív környezeti hatással jár, magasabb károsanyag kibocsátást keletkeztet.

 

Mindemellett a Kormány meg van győződve arról. hogy az adóteher-eloszlás csak az adóalanyok teherbíró képességének alaptörvényi követelménye mellett mehet végbe.

 

Mindezek alapján a Kormány javaslatot tesz egy régi-új adó, a kiskereskedelmi tevékenység árbevételére vetülő, sávosan progresszív mértékrendszerű, közvetve pozitív környezeti hatást kiváltó adó, a kiskereskedelmi adó bevezetésére."

 

A kiskereskedelmi adóról szóló törvényjavaslat szerint az adót kizárólag a jelentős teherviselő képességű, kiskereskedelmi tevékenységet végzőknek kellene fizetni. 

 

Nem terhelné tehát adó a kisboltot üzemeltetőket sem, mert 500 millió forint éves árbevételig 0% lenne az adó mértéke. Ezen adózói csoportnak - az adóadminisztrációra tekintettel - bevallást sem kellene benyújtania.

 

Amiért külön foglalkozom vele azon kívül, hogy kíváncsian várom, milyen hatása lesz ennek a különadónak az árakra a nagy láncoknál az, hogy tetszik a rutinos kivédése az elkerülő praktikáknak :)):

 

 • Az adóalapba sorolja azok a bevételeket is, melyeket a beszállítóiktól kapnak, annak ellentételezéseképp, hogy a szállító számára különböző - értékesítést elősegítő - szolgáltatást (pl.: boltban végzett marketing-szolgáltatás, reklámszolgáltatás, feltűnőbb helyen való elhelyezés, áru kiemelése) nyújtanak.

   
 • Az adóalap részét képezi a beszállító által a kiskereskedő adóalanynak adott engedmény összege is, függetlenül annak számviteli elszámolási módjától.

   
 • Kapcsolt vállalkozásokra külön szabályt hoztak - összegezni kell az adóköteles nettó árbevételüket (ez az adó alapja). A kiszámított adót pedig árbevételük arányában viselik.

 

Az adó mértéke sávosan progresszív:

 

 • az adóalap 500 millió forintot meg nem haladó része után 0%,
 • az adóalap 500 millió forintot meghaladó, de 30 milliárd forintot meg nem haladó része után 0,1%,
 • az adóalap 30 milliárd forintot meghaladó, de 100 milliárd forintot meg nem haladó része után 0,4%,
 • az adóalap 100 milliárd forintot meghaladó része után 2,5%

 

 

2021. évi költségvetés megalapozása okozta változások

 

 

A koronavírus eddig ismeretlen mellékhatása: adócsökkentés

 

 

A részletes vita szakaszába lépett a 2021-es költségvetést megalapozó törvényjavaslat (Iromány száma: T/10856), amely további adóváltozásokat hozhat.

 

Ebből az egyik legjelentősebb, hogy végleg megszabadítják a vállalkozókat az egyik legbonyolultabb adminisztrációs terhüktől: a feltöltési kötelezettségtől.

 

Ez egyben azt is jelenti, hogy vállalkozásod öt hónappal tovább gazdálkodhat az eddig feltöltésre befizetett összegből. A költségvetés számára ez 80-85 milliárd forint később érkező bevételt jelent.

 

Már decemberben sem terhel majd ez a kötelezettség.

 

Vagyis például az iparűzési adónál az előleg és a ténylegesen fizetendő adó különbözetét a tárgyévet követő májusban, a bevallással egyidőben kell majd megfizetned vállalkozóként.

 

További könnyítés, hogy egyéni vállalkozóként a fejlesztési tartalék összegét az eddigi 50 százalék helyett a nyereség teljes összegéig leírhatod majd.

 

A javaslatban találunk még lazító intézkedéseket az egészségügyi rendszerrel kapcsolatban is. 

 

 • A magánszemélyeknek a korábbi három helyett hat hónapjuk lesz a fizetési kötelezettségük rendezésére, ha késedelembe estek a jogosultságuk rendezésével.
   
 • Nem eshet ki az ellátásra jogosultak köréből csak azért, mert nincs érvényes belföldi lakcíme. 
   
 • Ha más (például az előző munkáltató vagy az önkormányzat) megfizeti az érintett helyett az egészségügyi szolgáltatási járulékot, az a magánszemély szja-mentes jövedelme lesz.
   
 • A szociálisan rászorultaknak a törvény garantálja az ingyenes állami egészségügyi ellátást, épp úgy, mint a nyugdíjasoknak, a diákoknak és a kismamáknak.

 

Fontos sarokpont még, hogy ahol van online pénztárgép, ott lehetővé kell tenni az online fizetést is - POS terminállal vagy egyéb alternatív módokon, például azonnali utalással vagy QR kódos fizetéssel.

 

Ahogy megjelennek a végleges törvények, frissítem majd a cikket :).

 

Dönts tudatosan és erősödj meg pénzügyileg!

Móni

Vissza

Címkék : adózás 2020, adóváltozások 2020, adócsökkentés, SZJA törvény változása, SZJA 2020, szociális hozzájárulási adó, SZOCHO változása, EKHO változása, TAO változása, online fizetés, KATA ellátási alap, kisadózók tételes adója, KATA 2020, KIVA 2020, kiskereskedelmi adó, pénzügyi törvények, vállalkozói pénzügyek, vállalkozások adózása 2020, portfolioblogger

Hozzászólások :

Csatlakozz a beszélgetéshez!

Oszd Meg a Cikket :


Szerző

Czirákiné Kocsis Mónika

Írásaimban megmutatom a főbb buktatókat, összegyűjtöm a szempontokat, összehasonlításokat és kalkulációkat készítek a pénzügyi döntéseid megkönnyítésére, a megfelelő tanácsadó kiválasztására. Naprakész információkat találsz napi pénzügyeidhez. Segítek akkor is, ha pénzügyi tanácsadó vagy, hogy szakmailag felkészültebben, valóban ügyfélérdekből tárgyalhass, és valós segítővé válhass, mert érdemes, széles piaci ismeretekkel, megfelelő szakértelemmel, etikusan dolgozni. Ha független pénzügyi tanácsadóra van szükséged a pénzügyi problémád megoldásához, vagy szívesen lennél a munkatársunk, hívj fel :)

Kapcsolódó cikkeink:

 

Úgy gondolod Te is, hogy hozzáértő és etikus független pénzügyi tanácsadókra van szükség? Fontosnak tartod Te is a pénzügyi tudatosságot? Segíts nekünk, hogy minél több emberhez jusson el blogunk, és kattints a "Tetszik az oldal" gombra :)

 

Örömmel tölt el, ha elég értékesnek találod írásaimat vagy az általam készített képeket, infografikákat és grafikonokat, hogy felhasználd. Forrásmegjelöléssel linkelve az oldalamat, szabadon teheted. Sokat dolgozom azzal, hogy a legjobbat adjam Neked, ezért kérlek, becsüld meg ezzel azt, amit kapsz blogbejegyzéseim által. Minden más felhasználása az oldalon található tartalmaknak szerzői jogokat sért. Köszönettel, Cziráki Móni, szerző, Etikuspénzügyek.hu.

 

 

Még több értékes információt szeretnél? Kérd a Heti PénzTippet, melyben hetente küldök hasznos ötleteket, szempontokat, híreket a mindennapi pénzügyeidhez. KATTINTS!

 

Kérem a Heti PénzTippet!

 

Jól jönne néhány konkrét válasz a kérdéseidre? Eltűnt a pénzügyi tanácsadód? Belebonyolódtál a pénzügyi termékek útvesztőjébe? Csak írj vagy hívj, és beszélgessünk arról, ami Neked fontos pénzügyeidben. Apró betűk nélkül...

 

Visszahívást kérek!

 

Magad vennéd a kezedbe a pénzügyeidet, hogy elérhesd az anyagi biztonságot vagy akár a pénzügyi szabadságot? Szívesen tanulnál, fejlődnél ennek érdekében? Megnyitottuk az Érted a Pénzed - Pénzügyi tudatosság Akadémiát!

 

Akadémia előfizetés

 

Szívesen kötöd saját magad a biztosításaidat? Használd utasbiztosítás, lakásbiztosítás, KGFB és CASCO biztosítás megkötéséhez kalkulátorunkat! Miért előnyösebb ez számodra, mint más internetes alkuszok felületei? Mert azonnali, korrekt ajánlatösszehasonlítást kapsz. Probléma esetén pedig ügyfélszolgáltaunk és mi magunk segítünk megoldani azt - legyen szó ügyintézésről, káreseményről, változtatásokról. Itt kezdd!:

 

KALKULÁTOR és Biztosításkötés

 

 

Etikuspénzügyek.hu ügyfélelégedettségi felmérés

 

Az Etikuspénzügyek.hu blogon, amely 2017.január 6-án indult, 2020. május 10-ig az 

oldalmegtekintések száma 521.599

volt, ami naponta 400-500 oldal olvasót jelent. Szükséged van ránk Neked is :)?

 

Jól jönne a segítséged, Móni!

 

Lakásbiztosítás ajánlatot kérek

 

Két szívmelengető köszönet:

 

Köszönjük Cziráki Móni hiteltanácsadónak

Köszönet Cziráki Móninak

 

Elismerő szavak:

 

Oberfrank Zoltán ajánlása Cziráki Móni

 

 

"Mónikát lelkiismeretes és sikerorientált pénzügyi szakembernek és vezetőnek ismertem meg. Olyan ember aki komoly háttérismerettel és emberközpontú szemlélettel felvértezve támogatja kollégáit, ügyfeleit." (Jacsó László, Etyek - coach, tréner)

 

Ügyfeleim ezt mondják rólam - vélemények:

 

 

Tanácsadót választok

 

Kedvet kaptál ahhoz, hogy kipróbáld Magad pénzügyi tanácsadóként? Szakmabeli vagy és szeretnél kiteljesedni? Támogatásra vagy épp önállóságra vágysz? Beszélgessünk!

 

Szívesen dolgoznék veletek!

 

VÁLLALKOZÁSA VAN, CÉGVEZETŐ? Időt spórolok, hogy olyan dolgokkal foglalkozhasson, amik előre viszik...

 

vállalkozásod pénzügyeinek összehangolása

 

Kitöltöm a kérdőívet!

 

Média megjelenések:

 

Meglepetésben megjelent cikk - Cziráki Móni pénzügyi szakértőMEGLEPETÉS női magazin - 40 évesen nyugdíjba vonulni? - Papp Noémi cikkében szakértői közreműködés

 

PénzÜgyesek az RTL Klubon - Cziráki Móni pénzügyi szakértőRTL KLUB - PénzÜgyesek vetélkedő - szakértő tanácsadói közreműködés, a feladatok kitalálása és összeállítása, valamint részvétel a zsűriben

 

Cziráki Móni ATV Híradóban Somos AndrássalATV Híradóban Somos Andrással pénzügyi szakértőként arról, mi a következménye a karácsonyra felvett személyi kölcsönöknek

 

Interjú velem a pénzügyi tanácsadók munkájáról Interjút készítettek velem a pénzügyi tanácsadók munkájáról, elveimről és a NOK-ról A feltett kérdésekre adott válaszaimat a bdpst24.hu oldalán olvashatod.

 

Cziráki Móni küldetéseInterjúra hívott az Üzletem.hu oldal. Karrierről, szakmai kihívásokról, elvekről, tervekről beszélgettünk. Hiszen megtaláltam a küldetést, ami megállíthatatlanul hajt előre. Itt olvashatod

 

 

SEM IDŐD, SEM ENERGIÁD pénzügyi termékekkel, biztosításokkal foglalkozni? Eltűnt a pénzügyi tanácsadód, vagy meguntad, hogy már a sokadik hív fel, mostantól majd ő lesz az? Nincs pénzed, de szeretnéd, ha idővel lenne biztonságot adó megtakarításod? Van pénzed, de nem tudod, hogyan gyarapítsd okosan?

 

KÉRJ SZAKÉRTŐI SEGÍTSÉGET ! Független pénzügyi tanácsadás, ami Rólad szól - apró betűk nélkül...

 

VAGY TANULJ és fejlődj saját időbeosztásod és tempód szerint! Ezt kínálja a pénzügyi tudatosság akadémiánk!

 

INFORMÁCIÓT KERESEL PÉNZÜGYI TERMÉKEKKEL KAPCSOLATBAN? KATTINTS ÉS TALÁLD MEG ÚJ WEBOLDALAMON!

 

pénzügyek okosan - okos pénzügyek

Privát bankár - értékpapírszámla

állampapírok

unit-linked életbiztosítások

Egyéb megtakarítások

Egyéb befektetések

Nyugdíjbiztosítás

Önkéntes nyugdíjpénztár

NYESZ

Biztosítások gyermekeknek

Megtakarítások gyermekeknek

adómentes juttatás, költségoptimalizálás

Vállalkozói vagyonbiztosítások

Vállalkozói és szakmai felelősségbiztosítások

Lakás és jelzáloghitelek

Lakástakarékpénztár

CSOK

Nemzeti Otthonteremtő Közösség

Kockázati életbiztosítás

Balesetbiztosítás

Lakásbiztosítás

Társasházbiztosítások

Magán egészségbiztosítások

Pénzügyi tanácsadás Cziráki Móni

 

Kérem a Heti PénzTippet!

 

Jól jönne a segítséged, Móni!

 

MIUTÁN FELIRATKOZTÁL KATTINTS A KÉPRE ÉS KÜLDD EL, MIRŐL OLVASNÁL SZÍVESEN!

 

miről olvasnál szívesen

 

Címkék

Friss Hírek